Welkom

Logo Logopedie Gennep

Onze praktijk

U vindt hier informatie over logopedie en onze praktijk in het bijzonder.

Veel mensen denken bij logopedie aan spraakles. Dat klopt.
Logopedisten helpen mensen met een spraakprobleem om vloeiender te leren praten. Maar logopedisten doen nog veel meer.
Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Hieronder valt zowel het begrijpen als het produceren van geschreven en (on)gesproken taal. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.
Voor meer informatie over de verschillende stoornissen kijkt u op Logopedie.

Een (preverbale) logopediepraktijk voor: volwassenen, ouderen en ouders met hun kinderen!

U kunt bij ons terecht met een hulpvraag  betreffende de volgende gebieden:

 • Taal
 • Spraak
 • Stem
 • Gehoor
 • Afwijkende mondgewoonten
 • OMFT
 • Sensorische informatieverwerking bij kinderen
 • Slikstoornissen
 • Eet- en drinkproblemen
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Lees- en spellingsproblemen i.c.m. taalstoornissen
 • Tweetaligheid
 •  Neurologische problemen a.g.v. bijv. een beroerte ( Dysartrie)

Daarnaast houdt de  logopedist zich ook bezig met preventie en voorlichting. Op aanvraag kunnen wij een presentatie verzorgen.

Samenwerking

Wij werken samen met (huis)artsen, consultatiebureaus, specialisten, intern-begeleiders, (kinder)fysiotherapeuten, diëtisten, orthodontisten, tandartsen, orthopedagogen, en psychologen. Op deze manier kunnen wij de behandeling voor u zo optimaal mogelijk laten verlopen. Hiermee bereikt u dus het beste resultaat.
Kijkt u ook eens op onze nieuwspagina.
Op de pagina met links vindt u meer informatie over partijen waar wij mee samenwerken.