Vergoedingen

Nieuws rondom de contracten met zorgverzekeraars # Contracten zorgverzekeringen 2019: Voor 2019 heeft Logopedie Gennep contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Met uitzondering van  Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) zijn de landelijk vastgestelde maximumtarieven voor logopedie te vinden. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt dit Lees meer…