De Praktijk

Logo Logopedie Gennep

Logopedie in het basispakket

Logopedisch onderzoek en behandeling blijft in 2023 in het basispakket. Logopedie wordt op verwijzing van de huisarts, tandarts of specialist voor 100% vergoed.  Niet alle zorgverzekeringen vergoeden Logopedie bij Directe Toegang. Logopediepraktijk Withaar heeft met  alle zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten. Met uitzondering van  Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).  Let op: voor mensen van 18 jaar of ouder geldt dat er een eigen risico is bij hun zorgverzekering. Dit betekent dat het eigen risico volledig gebruikt moet zijn om 100% vergoeding voor de behandeling van logopedie te krijgen..

De Basisverzekering

De basisverzekering dekt in bijna alle gevallen de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts. Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). Kinderen en volwassenen kunnen voor een logopedisch onderzoek en de behandeling terecht bij een logopedist. Uw logopedist vertelt u als een klacht niet behandeld kan worden, of als uw verzekering de behandeling niet vergoedt. U krijgt eerst altijd deskundig en betrouwbaar advies. Bovendien werkt de logopedist samen met andere disciplines om uw klacht zo goed mogelijk te verhelpen.

De behandeling van dyslexie valt onder bepaalde voorwaarden ook onder de basisverzekering. Informeer hiernaar bij uw logopedist.
Voor een volledig overzicht gaat u naar Logopedie

Verwijzing

Voor behandeling en/of onderzoek kunt u een verwijzing krijgen bij uw huisarts, kinderarts, tandarts, orthodontist, KNO-arts, neuroloog of andere medisch specialist. Directe Toegang wordt niet door alle verzekeringen vergoed. Informeer hiernaar bij uw verzekering of neem contact op met de praktijk.

Aanmelding

U kunt ons telefonisch bereiken om een afspraak te maken. Wanneer wij niet direct bereikbaar zijn kunt u  het antwoordapparaat inspreken. Wij streven ernaar om u dezelfde dag terug te bellen. Mocht dit niet lukken dan wordt u de eerstvolgende werkdag teruggebeld. Ook kunt u zich via ons contactformulier van deze website aanmelden.

Wachtlijst

Wij streven ernaar om u of uw kind zo spoedig mogelijk in te plannen. Soms kan het zijn dat u op een bepaalde tijd en/of dag wilt komen. Het zou kunnen zijn dat U dan enkele weken moet wachten. Voor actuele wachttijden kunt u altijd bellen of een mail sturen via het contactformulier.

Verhindering

Kunt u niet komen op de gemaakte afspraak, dan dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Wanneer wij de telefoon niet opnemen kunt u de boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U kunt ons ook een sms- of whatsapp bericht sturen of via de contactpagina laten weten dat u verhinderd bent. Indien u niet op tijd afzegt,  dan zal de behandeling in rekening worden gebracht en krijgt u de nota hiervan thuis gestuurd. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt 75% van het reguliere tarief.

BSN

Let op! Met ingang van 1 juni 2009 is het verplicht voor zorgverleners om uw BSN te noteren bij uw gegevens. Bij de eerste afspraak met een zorgverlener moet u of uw kind zich kunnen legitimeren om zeker te weten dat u degene bent of uw kind degene is die hoort bij het BSN en de andere gegevens in zijn administratie. Dat kan met:

* een geldig paspoort
* Nederlands rijbewijs
* identiteitskaart
* vreemdelingendocument.

Bij volgende afspraken kan uw zorgverlener opnieuw om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee. Meer informatie BSN.

Klachtenregeling

Wat kunt u doen als u ontevreden bent?
Uiteraard doet uw zorgverlener er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als u toch een klacht wilt indienen?
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar Klachtenloket Paramedici. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.