Over ons

Logo Logopedie Gennep

Onderzoek, behandeling en advies

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, behandeling en advies. Ook kunnen wij op verzoek voorlichting geven over de uiteenlopende onderwerpen binnen de logopedie.

Onze werkwijze is helder en duidelijk. We werken conform de richtlijnen en standaarden gesteld door het Ministerie van VWS , zorgverzekeraars en de beroepsvereniging NVLF. Dit houdt onder andere in dat wij:

Geregistreerd staan in het kwaliteitsregister voor Paramedici

Aangesloten zijn bij een kwaliteitskring samen met vrijgevestigde logopedisten en logopedisten in loondienst uit de regio, maar ook daarbuiten

Structureel aan na- en bijscholing doen

Deelnemen aan een werkgroep preverbale logopedie gericht op 0 tot 2-jarigen

 

Zorg op maat

Door intensief contact met scholen, schoolbegeleidings- diensten, medici en paramedici kunnen wij "zorg op maat" bieden. kijk ook bij de links.

*De behandeling van dyslexie zonder bijkomende spraak- en taalontwikkelingsstoornissen wordt niet vergoed door de zorgverzekeringen.

Speciale aandachtsgebieden

  • Preverbale logopedie/ eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
  • Fonologische problemen bij jonge kinderen
  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Stemstoornissen
  • Larynxfascilitatie
  • Lees- en spellingsproblemen
  • Auditieve verwerkingsproblemen
  • Dysartrie
  • Sensorische informatieverwerking bij kinderen
  • LAX VOX  bij stemproblemen
Janine Withaar

Janine Withaar