Over ons

Logo Logopedie Gennep

Onderzoek, behandeling en advies

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, behandeling en advies. Ook kunnen wij op verzoek voorlichting geven over de uiteenlopende onderwerpen binnen de logopedie.

Onze werkwijze is helder en duidelijk. We werken conform de richtlijnen en standaarden gesteld door het Ministerie van VWS , zorgverzekeraars en de beroepsvereniging NVLF. Dit houdt onder andere in dat wij:

Geregistreerd staan in het kwaliteitsregister voor Paramedici

Aangesloten zijn bij een kwaliteitskring of intercollegiaal overleg met logopedisten

Structureel aan na- en bijscholing doen

Deelnemen aan een werkgroep preverbale logopedie gericht op 0 tot 2-jarigen

 

Zorg op maat

Door intensief contact met scholen, schoolbegeleidings- diensten, medici en paramedici kunnen wij "zorg op maat" bieden. kijk ook bij de links.

*De behandeling van dyslexie zonder bijkomende spraak- en taalontwikkelingsstoornissen wordt niet vergoed door de zorgverzekeringen.

Speciale aandachtsgebieden

 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Fonologische problemen bij jonge kinderen
 • OMFT een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond)
 • Stemstoornissen
 • LAX VOX  bij stemproblemen
 • Moving Cupping Therapie binnen de logopedie ( o.a. bij nek-,  hals- en globusklachten, kaakproblemen, sinus/holte problemen, normaliseren speekselproduktie)
 • Preverbale logopedie/ eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • Manuele Fascilitatie van de Larynx
 • Logopedie bij kinderen met Syndroom van Down
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Dysartrie
 • Lees- en spellingsproblemen (bij kinderen met taalproblemen)
 • Sensorische informatieverwerking bij kinderen
Janine Withaar

Janine Withaar

Louise Looman

Louise Looman