Tarieven

Logo Logopedie Gennep

Tarieven logopedie

Voor 2020  en 2021 hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars. Met uitzondering van Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).

Logopedie wordt door alle ziektekostenverzekeringen vergoed. Vergoeding van de meeste logopedische stoornissen gebeurt vanuit het basispakket.

Belangrijk voor volwassen cliënten: zorgverzekeringen hanteren een eigen risico ( u maakt eerst uw eigen risco op, voordat de zorgverzekering betaalt)

Elke zorgverzekering hanteert eigen tarieven. Deze kunt u opvragen bij uw verzekering of bij ons navragen.

De prijzen zoals genoemd hieronder gelden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2019 en als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt.

De kosten voor logopedie voor 2019 zijn:

Anamnese en onderzoek  € 83,- ( 1e afspraak)

Reguliere individuele zitting (20-30 min)  € 41,50

Individuele zitting preverbale logopedie € 83,-

Toeslag voor behandeling aan huis € 23,-

Eenmalig logopedisch onderzoek  € 83,-

Screening bij directe toegang  € 22,-

Telefonische zitting € 22,-

Overleg met derden in de eigen vestiging € 83,- ( max. 1 uur incl. voorbereiding)

Voor overleg op een andere locatie geldt een toeslag van €23,-

Verslaglegging aan derden € 83,- ( wordt altijd in rekening gebracht bij de aanvrager, niet bij de zorgverzekeraar)

Verzuimtarief € 35,-